Dokument odmówili utrzymać frakcji "Батьківщини" i "Wolności", które zamierzają zaproponować alternatywne rozwiązania. Deputowani zamiast głosowania w pierwszym czytaniu zgodzili się tylko na włączenie prezydenckich inicjatyw w porządku obrad sesji. Ale to nie dodaje dokumentu perspektyw zostać przyjętym do Najwyższej w najbliższym czasie.